Tidningsveckan


  Publicerad: 04 mars 2014

Tidningsveckan 2018: Valet

Den 9 september är det val till kommuner, landsting och riksdag. Svenska dagstidningar kommer att servera mängder av intressant material som kan berika skolans undervisning. Här på Mediekompass finner du under Tidningsveckan lektionsförslag att jobba med inför valet.

Att följa med i massmedierna ger mycket kunskap om hur det demokratiska systemet i Sverige fungerar. Samtidigt övas eleverna i att bli kritiska granskare av mediebudskapet. Med de här övningarna får de också utveckla sina förmågor att skriva journalistiska texter.
Du hittar här elva ämnesövergripande lektionsförslag som kan användas i undervisningen, fem för de yngre eleverna (årskurs 4–6) och sex för de äldre (årskurs 7–9 och gymnasiet). Du kan välja att använda samtliga och få en heltäckande bild av årets val, eller bara ta enstaka som passar in i just din undervisning. Under rubriken Läroplansanknytning ser du hur övningarna kan kopplas till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och kunskapskrav.

Sätt upp Tidningsveckan på schemat i vecka 36, den 3–7 september!
Håll utkik i din lokaltidning efter erbjudanden om gratis klassuppsättningar, eller hitta den här på länken: Hitta din tidning.

Tidningsveckan ger elever runt om i Sverige en möjlighet att stifta närmare bekantskap med den lokala dagstidningen. Mediekompass och TU – Medier i Sverige, har arrangerat en nationell tidningsvecka sedan 2003.

Lektionsförslagen

Årskurs 4–6

1 – Riksdagspartierna

2- Politik och ideologi

3- Granska bilderna

4 – Valfrågorna

5 – Dags att rösta

Årskurs 7–9 och gymnasiet

1 – Partierna, ideologi och valfrågor

2 – Granska bilderna

3 – Vem representeras?

4 – Skriv en faktatext

5 – Skriv en åsiktstext

6 – Hur gick det? Gör valanalys 

Läroplansanknytning

Årskurs 4–6

Årskurs 7–9

Gymnasiet

 

 

 

Tidningsveckan 2016:

Fritt ord 250 år

Under Tidningsveckan uppmärksammar vi att Sverige fick världens äldsta tryckfrihetsförordning 1766. Vecka 41, 10–14 oktober, får du som lärare på grundskolan och gymnasiet lektionsförslag kring Tryckfriheten 250 år. Läs dagstidningar och diskutera vad det fria ordet har betytt och betyder för vår demokrati.

Missa inte att fokusera på tryckfriheten under vecka 41!

Lektionsförslagen för årskurs 7–9 och gymnasiet:

Tryckfriheten 250 år – en viktig historia

TF och YGL

De etiska reglerna

Myndigheter missar offentlighetsprincipen

Bli en kritisk granskare

Lektionsförslagen för grundskolans yngre elever:

Tidningsveckan 2016: FRIA MEDIER 250 år

Lektionstips Tidningsveckan 2016


Tidningsveckan 2015:
Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Under Tidningsveckan står den rykande heta, dagsfärska nyheten i centrum. Under fem dagar får du som lärare hjälp att fokusera undervisningen på allt som har med nyheter att göra, som nyhetsvärdering, källkritik och bildanalys.
Kom ihåg att sätta Tidningsveckan på schemat vecka 41!

För yngre elever: Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsvecka består av två delar: en basuppgift för hela veckan och en fördjupningsdel för de som vill göra mer eller fortsätta med tidningsarbetet även efter Tidningsveckan.

För äldre elever: Ämnesfördjupning är den första av grundprinciperna för årets tidningsvecka. Den andra är att förstå mediebudskap och lära sig att kritiskt granska mediebudskap, det vi brukar kalla mediekunskap eller med ett engelskt uttryck Media literacy, medieläskunnighet. Varje dag i veckan har uppgifter som fokuserar på olika delar av nyhetsrapportering men de behandlar alltid både faktainnehåll och kritisk granskning.

Lektionsförslagen

År 1–6

Basuppgift: Läs tidningen
tillsammans med dina elever

Fördjupning:

Källkritik

Pressfotografer

Nyhetsbilder

Nyhetsvärdering

Nyhetsbearbetningar

Tidningsveckan 2015_för yngre

År 7–9 och gymnasiet

Introduktion/Bakgrund

Dag 1: Granska din tidning

Dag 2: Vi fokuserar på sportsidorna

Dag 3: Vi fokuserar på inrikes/utrikes

Dag 4: Vi fokuserar på era lokalsidor

Dag 5: Vi fokuserar på tidningens bilder

Tidningsveckan 2015 _ för äldre


Tidningsveckan 2014: Valet

Att följa med i massmedierna ger mycket kunskap om hur det demokratiska systemet i Sverige fungerar. Samtidigt övas eleverna i att bli kritiska granskare av mediebudskapet. Här på sidan hittar du elva stycken pdf-er som kan användas i undervisningen, fem för de yngre eleverna (år 1-6) och sex för de äldre (år 7-9 och gymnasiet). Du kan välja att använda samtliga och få en ganska täckande bild av årets val eller bara ta enstaka som passar in i just din undervisning.
Övningarna passar bäst i ämnena samhällskunskap och svenska men även bildämnet finns representerat. Just övningarna med bilder handlar mycket om kritisk granskning och borde vara användbar även i andra ämnen.

Lektionsförslagen

Läroplansanknytning

År 1–6

Granska bilder

Lär känna en politiker

Politiska budskap

Politiska val

Riksdagen

År 7–9 och gymnasiet

Åsikter och fakta

Valet i bilder

Valets huvudfrågor

Vem syns i medierna?

Har kommunen planerat?

Valresultatet

 

 Bakgrund

Den 14 september är det val till kommuner, landsting och riksdag. Svenska dagstidningar kommer att servera mängder av intressant material som kan berika skolans undervisning. För hela veckan innan valet samt dagen efter finns lektionsförslag att jobba med här på sidan.
Sätt upp Tidningsveckan på schemat i vecka 37, 8-15 september!
Håll utkik i din lokaltidning efter erbjudanden om gratis klassuppsättningar.
Tidningsveckan ger elever runt om i Sverige en möjlighet att stifta närmare bekantskap med den lokala dagstidningen.
Mediekompass och TU, Tidningsutgivarna, har arrangerat en nationell tidningsvecka sedan 2003.