Tidningsveckan


  Publicerad: 04 mars 2014

Tidningsveckan 2019: Demokrati 100 år

I år infaller Tidningsveckan under vecka 42, den 14 till och med 18 oktober. Temat för året är Demokrati 100 år, med anledning av att det nu är 100 år sedan beslutet fattades om allmän och lika rösträtt i Sverige. Rösträtten var långt ifrån självklar, och beslutet 1919 innebar inte heller att alla verkligen fick rösträtt. Som symbol för demokratins framsteg i Sverige är det dock ett passande jubileum.

Fria och oberoende medier är en central funktion i en fungerande demokrati, och i årets Tidningsvecka kommer vi att titta närmare på mediernas demokratiska uppgift och funktion.

Du som lärare har under Tidningsveckan genom flertalet av våra mediehus gratis tillgång av klassuppsättningar av din lokaltidning under Tidningsveckan. Sök upp din tidning här på Mediekompass. Under Tidningsveckan erbjuder dessutom Svenska Dagbladet gratis tillgång till sin digitala upplaga, samt därmed tillgång till sitt historiska sidarkiv som sträcker sig från 1884 och framåt. Även Dagens Nyheters historiska arkiv är tillgängligt under Tidningsveckan. För dig som jobbar med yngre barn finns SvD Junior som pdf-filer för vecka 40 här, vecka 41 här och vecka 42 här.

Du har också tillgång till en mängd lektionsförslag, som presenteras här nedanför. Det finns lektioner från lågstadiet upp till och med gymnasiet, som alla syftar till att öka förståelsen för mediernas demokratiska uppdrag och utveckla elevernas förmågor att kritiskt söka och tolka information – nutida likväl som historisk – samt att själv skapa journalistiskt material. Lektionerna följer skolverkets styrdokument  med avseende på kursernas centrala innehåll. Då styrdokumenten ofta är överlappande mellan årskurser gällande det centrala innehållet, finner man en del övningar för olika åldrar som är ganska lika varandra. Läraren har här möjlighet att anpassa svårighetsgraden i övningen efter elevernas förkunskaper och förmågor.

Använd gärna våra sex faktablad i A3-format att pryda klassrummet med under Tidningsveckan, du hittar dem här.

Vi rekommenderar att man som lärare börjar med att läsa texten Introduktion till Tidningsveckan, och om man vill även fördjupar sig i det material som hänvisas till i texten. Det finns ett omfattande lektionsmaterial, och lärare har där möjlighet att använda den eller de förslag som passar in i sin undervisningssituation.

Lärarinformation

Introduktion till Tidningsveckan

Läroplansanknytning

Faktablad om journalistik som pdf

Lektionsförslagen

Årskurs 1–3

 1. Åk1-3 Övning1 Bild Vad säger bilderna
 2. Åk1-3 Övning2 Svenska Olika texter i tidningen
 3. Åk1-3 Övning3 Svenska & SO Läs och återge
 4. Åk1-3 Övning4 Svenska Källkritik
 5. Åk1-3 Övning5 Svenska Skriv som en journalist
 6. Åk1-3 Övning6 SO Tidningar som historisk källa

Årskurs 4–6

 1. Åk4-6 Övning1 Sve & SO Olika texter i tidningen
 2. Åk4-6 Övning2 Bild, Sve & SO Hitta annonser
 3. Åk4-6 Övning3 Bild, SO Bildcollage
 4. Åk4-6 Övning4 Sve & SO Läs och återge
 5. Åk4-6 Övning5 Sve Skriv och fota som en journalist
 6. Åk4-6 Övning6 Sve & SO Skriv åsiktstext

Årskurs 7–9

 1. Åk7-9 Övning1 Sve & Sam Texter i tidningen
 2. Åk7-9 Övning2 Bild, Sve & Sam Hitta annonser
 3. Åk7-9 Övning3 Bild & Sam Bildanalys Vem får synas
 4. Åk7-9 Övning4 Sam & Sve Tryckfrihetsförordningen
 5. Åk7-9 Övning5 Sam & Sve Pressfrihet Fördjupning
 6. Åk7-9 Övning6 Sve Skriv och fota som en journalist
 7. Åk7-9 Övning7 Sam&Sve Pressetik och PO
 8. Åk7-9 Övning8 Sam&Sve Pressetik PO fällningar
 9. Åk7-9 Övning9 Sam&Sve Pressetik Film & frågor
 10. Åk7-9 Övning10 His Dagstidningar som källmaterial
 11. Åk7-9 Övning11 His Trycksaksexplosionen
 12. Åk7-9 Övning12 Sve & Sam Läs och replikera debattext

Gymnasiet

 1. GymÖvning1 Sve1 & Sam1a1 Texter i tidningen
 2. GymÖvning2 Sve1 & Sam1a1 Läs och replikera debattext
 3. GymÖvning3 Sve1 & Visuell kommunikation Skriv och fota
 4. GymÖvning4 Sam1a1 & 1a2 & 1b Pressetik Film & frågor
 5. GymÖvning5 Sam1a1 & 1a2 & 1b Pressetik och PO
 6. GymÖvning6 Sam1a1 & 1a2 & 1b Pressetik PO fällningar
 7. GymÖvning7 Sam1a2 Tryckfrihetsförordningen
 8. GymÖvning8 Sam1a2 & Sam1b Pressfrihet
 9. GymÖvning9 Visuell kommunikation & Sam1a1 Bildanalys
 10. GymÖvning10 His1a1 Trycksaksexplosionen
 11. GymÖvning11 His1a1 & His3 Dagstidningar som källmaterial

 

 

 

 

Avslutad – Tidningsveckan 2018: Valet

Den 9 september är det val till kommuner, landsting och riksdag. Svenska dagstidningar kommer att servera mängder av intressant material som kan berika skolans undervisning. Här på Mediekompass finner du under Tidningsveckan lektionsförslag att jobba med inför valet.

Att följa med i massmedierna ger mycket kunskap om hur det demokratiska systemet i Sverige fungerar. Samtidigt övas eleverna i att bli kritiska granskare av mediebudskapet. Med de här övningarna får de också utveckla sina förmågor att skriva journalistiska texter.
Du hittar här elva ämnesövergripande lektionsförslag som kan användas i undervisningen, fem för de yngre eleverna (årskurs 4–6) och sex för de äldre (årskurs 7–9 och gymnasiet). Du kan välja att använda samtliga och få en heltäckande bild av årets val, eller bara ta enstaka som passar in i just din undervisning. Under rubriken Läroplansanknytning ser du hur övningarna kan kopplas till kurs- och ämnesplanernas centrala innehåll och kunskapskrav.

Sätt upp Tidningsveckan på schemat i vecka 36, den 3–7 september!
Håll utkik i din lokaltidning efter erbjudanden om gratis klassuppsättningar, eller hitta den här på länken: Hitta din tidning.

Genom Retriever kan du också under höstterminen fram till och med veckan efter valet få gratis tillgång till Mediearkivet: Nordens största digitala nyhetsarkiv. Genom att använda Mediearkivet får eleverna använda ett arkiv där deras sökresultat inte baseras på algoritmer och sökmotoroptimering. Du ansöker om tillgång till Mediearkivet här.

Tidningsveckan ger elever runt om i Sverige en möjlighet att stifta närmare bekantskap med den lokala dagstidningen. Mediekompass och TU – Medier i Sverige, har arrangerat en nationell tidningsvecka sedan 2003.

Lektionsförslagen

Årskurs 4–6

1 – Riksdagspartierna

2- Politik och ideologi

3- Granska bilderna

4 – Valfrågorna

5 – Dags att rösta

Årskurs 7–9 och gymnasiet

1 – Partierna, ideologi och valfrågor

2 – Granska bilderna

3 – Vem representeras?

4 – Skriv en faktatext

5 – Skriv en åsiktstext

6 – Hur gick det? Gör valanalys 

Läroplansanknytning

Årskurs 4–6

Årskurs 7–9

Gymnasiet

X
X