Skrivarskola


  Publicerad: 04 augusti 2014

Journalistiskt skrivande påminner på flera sätt om skrivande som vi övar i skolan och därför kan det vara ytterst givande att försöka lära sig lite om hur man skriver nyhetsartiklar, reportage, krönikor, etc.

På de pdf-er som finns här finns en bra introduktion till den här sortens skrivande. Här poängteras noggrannhet när det gäller källor och källkritik och här ges handfasta regler för hur man skriver. Någon har visserligen sagt, med visst fog, att det är när man bryter mot alla regler som det blir som allra bäst. Men kan man inte reglerna för skrivandet så kan man inte heller bryta mot dem på ett kreativt sätt!

Nyhetsartikel

Reportaget

Krönika

Insändare

Fakta och åsikter

När man skriver journalistiska texter gäller det att ha koll på det här med fakta och åsikter – det är på något sätt utgångspunkten, grundkunskapen. Den som skriver nyhetstexter är reporter och rapporterar vad han/hon sett och hört. Det blir ett nyhetsreferat! Andras åsikter kommer till tals men inte de egna. Finns det delade meningar så redovisas alla.

Den som skriver en ledare, en krönika eller en insändare, producerar egna åsikter. Då är det fritt fram att redovisa sina åsikter, men om man vill att någon ska ta dem på allvar så bör de ju vara väl underbyggda. Att bygga upp välgrundade resonemang i sina åsiktstexter ger dem kvalité!

Etik

Journalistiken i Sverige styrs av lagar och regler. Till de förstnämnda hör Offentlighetsprincipen och Sekretesslagen. Offentlighetsprincipen ger oss medborgare rätt att se alla offentliga handlingar och är viktig för journalister. Reglerna är de självpåtagna etiska reglerna. Dessa kan du hitta hos Pressombudsmannen (po.se).

Om du tänker skriva journalistiska texter bör du ha koll på vad man får och inte får skriva!

Ja, det finns mycket att tänka på när man skriver journalistiska texter. Häng med på den här lilla skrivarkursen så kommer du en bit på väg!