Om Mediekompass


  Publicerad: 24 oktober 2013

tuBakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna). Mediekompass hette tidigare Tidningen i Skolan. Verksamheten har funnits i Sverige sedan 1963 då den började som ett samarbete mellan dåvarande Skolöverstyrelsen och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning om och med medier och dagstidningar på alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med tidningen och andra medier i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt. Få saker ger en pedagogisk fördel i skolan som aktualitet! Dagstidningar och andra seriösa medier är med sitt aktuella innehåll ett viktigt komplement till traditionella läromedel. Här kan man med aktuella exempel ofta konkretisera abstrakta strukturer.

Mediekompass.se vänder sig i första hand till lärare! Här hittar du som undervisar lektionstips för både yngre och äldre elever varje vecka under terminstid, och här finns också nutidskryss. Vi försöker också förmedla nyheter om vad som händer inom en föränderlig medievärld samt också ge exempel på medieinslag som kan användas i undervisningen i de flesta ämnen.

Har du frågor som rör Mediekompass så skicka mail till

mediekompass@tu.se

Information om Mediekompass dataskyddspolicy finner du här: Mediekompass Dataskyddspolicy

Mediekompass finns i många länder världen över. Du kan hitta information om våra systerorganisationer på sidan News In Education.

 

Tidningarna som står bakom Mediekompass

X
X