Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO Upp till varje enskild lärare.

Förberedelser

Inga särskilda

Syfte

Att lära sig mer om den etik som styr seriös journalistik.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.

Pressombudsmannens årsrapport


  Publicerad: 01 januari 2018

Varje år rapporterar Allmänhetens pressombudsman (PO) om vad som skedde under det gångna året. Här berättar PO om år 2018 och det finns en hel del intressant att granska för den som vill lära sig mer om pressetik. Var går gränsen för etiken? Vilka övertramp görs? Här kan du också läsa om PO:s senaste fällningar.

Tidsåtgång: Upp till varje enskild lärare. Det går bra att välja uppgift 1, 2 eller 3 då de har liknande upplägg.

1 Har din eller någon näraliggande tidning blivit fälld?

Välj den fällning som ligger närmast er rent geografiskt och gå igenom ärendet. Alla fällningar listas på sidorna 20-28 i årsberättelsen. När ni hittat ärendet i årsberättelsen så gå in Under Fällningar på www.po.se och så kommer ni till Fällda ärenden.

A. Läs det fall ni valt enskilt.

B. Diskutera fallet två och två.

C. Diskutera i helklass och gör en topplista efter parens rankning för att få fram klassens svar på vilken punkt ni anser vara viktigast.

2 Allvarliga överträdelser

På sidan 7 i årsberättelsen berättar PO att under 2015 fälldes två tidningar för att grovt ha brutit mot god publicistisk sed.

A. Läs det stycket först och granska sedan de två fallen

B. Diskutera igenom fallen två och två och och försök förstå varför tidningarna fälldes ”grovt”.

C. Avsluta med en gemensam diskussion i klassen.

3 De pressetiska reglerna

Här hittar ni de etiska reglerna: https://po.se/pressetik/

A. Reglerna delas in i sex delar. Läs och begrunda: Vilken av de sex punkterna anser du vara viktigast.

B. Diskutera två och två

C. Diskutera i helklass och gör en topplista efter parens rankning för att få fram klassens svar på vilken punkt ni anser vara viktigast.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan

Samhällskunskap

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Gymnasiet

Samhällskunskap

Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Om lektionen

Årskurs 7-9, Gymnasiet SH/SO Upp till varje enskild lärare.

Förberedelser

Inga särskilda

Syfte

Att lära sig mer om den etik som styr seriös journalistik.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.
X
X