Tidningsveckan

vecka 42

Tidningsveckan


  Publicerad: 04 mars 2014

Tidningsveckan 2021: vecka 42, den 18–22 oktober

Tidningsveckan är ett årligen återkommande evenemang i samarbete mellan Mediekompass och många av våra mediehus som ger ut dagstidningar runt om i landet. Under Tidningsveckan – som infaller vecka 42, den 18 till och med den 22 oktober – får du som lärare möjlighet att arbeta med nyhetsmedier i undervisningen. Fria och oberoende medier är en central funktion i en fungerande demokrati, och under årets Tidningsvecka kommer vi att titta närmare på mediernas och journalistikens uppgifter och villkor.

Du som lärare har under Tidningsveckan genom flertalet av våra mediehus gratis tillgång av klassuppsättningar av din lokaltidning under Tidningsveckan. Sök upp din tidning här på Mediekompass.

Du har också tillgång till en mängd lektionsförslag, som presenteras här nedanför. Det finns lektioner från lågstadiet upp till och med gymnasiet, som alla syftar till att öka förståelsen för mediernas uppdrag och villkor. Övningarna är också ett stöd i att utveckla elevernas förmågor att kritiskt söka och tolka information samt att själva skapa journalistiskt material. Lektionerna följer Skolverkets styrdokument med avseende på kursernas centrala innehåll. Då styrdokumenten ofta är överlappande mellan årskurser gällande det centrala innehållet, finner man en del övningar för olika åldrar som är ganska lika varandra. Läraren har här möjlighet att anpassa svårighetsgraden i övningen efter elevernas förkunskaper och förmågor.

 

 

Vi rekommenderar att man som lärare börjar med att läsa texten Introduktion till Tidningsveckan som finns i filsamlingen nedan, och om man vill även fördjupar sig i det material som hänvisas till i den texten.

Det finns i filsamlingen också ett omfattande lektionsmaterial, och lärare har där möjlighet att använda den eller de förslag som passar in i sin undervisningssituation.

Använd gärna våra sex faktablad i A3-format att pryda klassrummet med under Tidningsveckan, Du hittar dem här.

Publicistguiden: material


Lärarinformation

till Tidningsveckan