Om Mediekompass

Om Mediekompass


  Publicerad: 24 oktober 2013

Bakom Mediekompass står svenska medieföretag och TU – Medier i Sverige (Tidningsutgivarna). Mediekompass hette fram till 2010 Tidningen i Skolan, och verksamheten har funnits i Sverige sedan 1963 då den började som ett samarbete mellan dåvarande Skolöverstyrelsen och Svenska Tidningsutgivareföreningen.

Mediekompass uppgift är att hjälpa skolan med undervisning i frågor som rör medie- och informationskunnighet – MIK – som exempelvis journalistik och nyhetsmedier. På Mediekompass finns material för skolans alla nivåer, från årskurs ett till vuxenutbildning – i praktiskt taget alla ämnen. Med hjälp av nyhetsmedierna i undervisningen fångar skolan upp de frågor som är aktuella och som ungdomarna möter både hemma och i samhället i övrigt. Få saker ger en pedagogisk fördel i skolan som aktualitet! Dagstidningar och andra seriösa medier är med sitt aktuella innehåll ett viktigt komplement till traditionella läromedel. Här kan man med aktuella exempel ofta konkretisera abstrakta strukturer.

En central fråga inom medie- och informationskunnighet rör rätten och förmågan att kunna uttrycka sina egna åsikter och bli aktiv i det demokratiska samhället. Därför lägger Mediekompass stor vikt på att utveckla det egna skrivandet och medieproduktionen. I Skrivarskolan finns exempelvis Publicistguiden med information och handfast råd om hur man kan utveckla sina journalistiska förmågor.

Lärare, bibliotekarier och andra pedagoger hittar på Mediekompass allt från nutidskryss med frågor hämtade från det senaste nyhetsflödet, i syfte att uppmuntra kontinuerlig nyhetsbevakning hos eleverna, till kompletta lektionsupplägg med tydliga kopplingar till Skolverkets styrdokument. Vi förmedlar också nyheter om vad som händer inom en föränderlig medievärld och ger exempel på medieinslag som kan användas i undervisningen i de flesta ämnen.

Mediekompass arbete görs möjligt genom finansiering från Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för mediaforskning, som grundades 1985 i syfte att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom mediaområdet. Stiftelsen värnar om en fri press och ett fritt meningsutbyte.

På Mediekompass.se finns också en avdelning som vänder sig till elever, där de som är intresserade av medier, journalistik samt skrivande och egen medieproduktion hittar skriv- och lästips, korta filmer med journalister som berättar om sitt arbete och frågesport om journalistik och medier.

Se översiktssidan för elever här

Vi hoppas att du kommer hitta mycket användbart material på Mediekompass, och om du inte hittar det du söker – eller har andra frågor som rör Mediekompass – så hör gärna av dig via e-post till: mediekompass@tu.se

Mediekompass är en del av TU – Medier i Sverige som ingår i det internationella nätverket The World Association of News Publishers, WAN-IFRA. Du hittar information om våra systerorganisationer hos WAN-IFRA.

De tidningar inom svensk dagspress som är medlemmar i TU och står bakom Mediekompass hittar du här.

Information om Mediekompass dataskyddspolicy

finner du här