Valnyheter på nio språk


  Publicerad: 05 september 2014
Tema:

Wen-Shin Chang Fries, blivande lärare, är en av översättarna i United translators of Sydsvenskan.
Sydsvenskan översätter valnyheter till arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, jiddisch, polska, persiska, mandarin, thai och somali fram till 16 september.
Nyheterna finns även på lätt svenska.