Res genom den svenska internethistorien


  Publicerad: 10 december 2014

Porten in till Internetmuseum är öppen. Här kan man ta sig en rundvandring i den svenska internethistorien. Vilka var pionjärerna? Vad har vi skrattat åt? Projektets syfte är att bidra till att det i framtiden finns tillförlitligt material och berättelser om vad som hände när internet kom till Sverige.  .SE blandar internetkultur, politik, teknik och nostalgi.

https://www.iis.se/internetmuseum/