Photohome ett avslutat kapitel


  Publicerad: 04 april 2014

Vårt samarbete med Photohome Designer och deras redigeringsprogram för skoltidningar har upphört. Det är inte längre möjligt att få support eller tryckbara pdf-filer därifrån.