Ökad mediekonsumtion under pandemin


  Publicerad: 08 november 2021
Tema: Juridik

Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) presenterade nyligen sin årliga rapport Medieekonomi. Rapporten, som är framtagen av Tobias Lindberg, forskare på Nordicom vid Göteborgs universitet, visar hur intresset för nyheter och underhållning har ökat under pandemin. Ett större informationsbehov och rekommendationer om att hålla sig hemma bidrog till att hushållen ökade sin mediekonsumtion av nyheter och underhållning.

Större publik- och användarintäkter, utökat mediestöd och minskade kostnader bidrog till förbättrad lönsamhet hos svensk dagspress. Samtidigt har de sammantagna intäkterna minskat. Detta på grund av att reklamintäkter har minskat till förmån för amerikanska techföretag som Facebook och Google.

Du hittar rapporten i sin helhet här.