Nyhetsundvikare ett demokratiproblem


  Publicerad: 14 april 2015
Tema:

Andelen nyhetsundvikare, de som väljer bort traditionella nyhetsmedier, fortsätter att öka visar den senaste forskningen. Mellan 1986 och 2013 ökade andelen från 8 till 17 procent.

Kunskapsgapet kring samhällsfrågor riskerar att bli en av de viktigaste klassfrågorna, skriver Jesper Strömbäck, professor i politisk ­kommunikation vid Mittuniversitetet och Olle Wästberg, ordförande för 2014 års ­demokratiutredning, i en debattartikel på dn.se.

DN Debatt ”Kunskapsklyftan riskerar bli en av de stora klassfrågorna”