Medieutvecklingen 2015


  Publicerad: 18 januari 2016

Medieutveckling 2015 beskriver den svenska mediemarknaden med fokus på konsumtion, utbud, branschstruktur, teknik och reglering.

Medieutveckling 2015

Myndigheten som publicerar rapporten årligen har sedan den släpptes bytt namn till Myndigheten för press, radio och tv.

Medievärlden: ”Det nya namnet kommer att fungera bra”