Mediekunskapskryss


  Publicerad: 16 februari 2021

För lärare som diskuterar medier och journalistik med sina elever, så finns ett mediekunskapskryss för eleverna att lösa.
Du hittar mediekunskapskrysset här.
Vill du använda det som Kahoot så finns det här.