Geografi: Jordskalv i Chile


  Publicerad: 03 april 2014

Kraftigt jordskalv i Chile med efterföljande tsunami.
Varför händer det just där? Har här varit kraftiga jordbävningar förr?
Mycket att prata om, men läs först och följ upp nyheten!’

dn.se: ”Tsunami efter skalv i Chile”