Freedom of the press


  Publicerad: 02 maj 2016
Tema: Länktips

13 procent av världens befolkning åtnjuter en fri press.

Freedom house, Press freedom 2016 (interaktiv karta)