Förändrade medievanor märks i hela Norden


  Publicerad: 21 mars 2016
Tema: Nyhetstips

Förändringar i ungas medievanor följer samma mönster över hela Norden, visar en undersökning gjord av Nordvision, de nordiska public service-organsationernas samarbetsorganisation.
Nordiska 13-19-åringar lägger mest medietid på Youtube, i genomsnitt 38 minuter per dag.

Nordicom, Nordisk studie om ungas medievanor