Faktablad om media


  Publicerad: 09 maj 2019

Mediekompass har tagit fram ett antal faktablad om media och journalistik som du kan hämta som pdf-fil, skriva ut i A3-format och sätta upp i klassrummet när ni pratar om nyheter, medier och journalistik. Läs mer här eller hämta faktabladen direkt: Faktablad om medier