Factlabs databas i SO-rummet


  Publicerad: 26 augusti 2014
Tema:

Factab skola har flyttat in i SO-rummet.se, lärarresurs och länkportal för skolans samhällsorienterande ämnen. Här hittar man till exempel lärar- och lektionsmaterialet ”Mediernas roll i det demokratiska samhället”.

Syftet med Factlab skola är att förbättra kunskapen om och användningen av kvalitetssäkrad statistik i Sveriges skolor. Fablabs statistiska databas presenteras ihop med pedagogiska verktyg som kan göra det mer lättöverskådligt att göra jämförelser och se samband mellan fakta.