Behövs lokaljournalistik?


  Publicerad: 20 mars 2019

I en ny övning tittar vi närmare på vad journalistik och massmedier fyller för funktion i ett demokratiskt samhälle.

Övningen Behövs lokaljournalistik utgår från elevernas lokaltidningar. Genom att också granska lokaljournalistik från andra delar av landet, ökar förståelsen för andra människors levnadsförhållanden. Beroende på hur läraren anpassar övningen kan den användas från grundskolans årskurs 4–6 till gymnasiet.