Anmälningar mot medier ökar


  Publicerad: 07 december 2015
Tema: Dagspress

Antalet anmälningar mot medierna har ökat de senaste åren. Det noterar både allmänhetens pressobudsman Ola Sigvardsson, granskningsnämnden för radio och tv och Journalistförbundets yrkesetiska nämd.

Medievärlden: ”Anmälningarna mot medierna ökar”