Ny rapport om barns medievanor


  Publicerad: 08 december 2015
Tema:

Hur barn använder medier påverkas av vilken utbildning deras föräldrar har, visar en färsk rapport från Statens medieråd. Men även härkomst och ekonomi spelar in. Barn till lågutbildade använder medier längre tid än andra och tittar betydligt mer på tv.

Dagens Media: Föräldrars bakgrund påverkar barns medievanor

Statens Medieråd: Ungar Föräldrars bakgrund och utbildning viktiga för barns medievanor

Hela rapporten: Unga & Medier 2015: demografi