Lektionstips

Vinjetter öppnar kontakten med läsaren


4-6  
Publicerad: 04 september 2013
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap

Gör i klassen
* Låt eleverna ringa in tidningens fasta vinjetter. Finns det något ställe där det saknas sidvinjett? Finns det någon tanke med det? Har tidningen en bra struktur? Vill klassen ändra på något? Vilka tillfälliga vinjetter finns det? Kunde det varit fler? Var i så fall? Kan en tidning ha hur många tillfälliga vinjetter som helst?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.