Lektionstips

Valord blir korsord


4-6  
Publicerad: 10 augusti 2013
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 

Gör en klassens ordlista med bara valord, t. ex. kandidat, röstberättigad osv. och uppmana eleverna att ta reda på vad orden betyder.

Avslutningsvis använder klassen orden till olika varianter av korsord och/eller ordtävlingar.

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.