Lektionstips

Vad är en nyhet?


 
Publicerad: 10 augusti 2013
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 

Vad är det som gör en nyhet till en nyhet? Vilka nyheter berör, angår eller intresserar de unga? Låt eleverna värdera nyheterna i dagens tidning och välja ut de bästa.

Jämför med tidningens nyhetsvärdering genom att studera förstasidan och toppnyheterna inne i tidningen. Diskutera skillnaderna och avsluta med att göra en gemensam lista över vad som kännetecknar en bra nyhet för dina elever.

Här är exempel på kriterier för hur en lokal morgontidning kan värdera en nyhet:

Nyheten ska
• vara aktuell
• beröra många
• vara viktig för samhällsutvecklingen
• vara oväntad
• vara lokal
• vara tidningens egen nyhet

Annat som kan påverka kan vara att det är något som journalisten själv reagerar på eller att det handlar om en offentlig person.

Varifrån kommer nyheterna?
Hur får tidningarna nys om alla nyheter som publiceras varje dag?
Låt eleverna välja några lokala, inrikes och utrikes nyheter och fundera över hur de har hamnat i tidningen. Vilka källor har använts?

Nyheter idag – historia imorgon
Finns det nyheter i dagens tidning som kommer att sätta spår i framtidens historieskrivning? Låt eleverna bläddra och diskutera!

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.