Lektionstips

Tidningen tränar läsförståelsen


 
Publicerad: 04 september 2013
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap

Det är fredag morgon på Nyboskolan i Tibro. Elin Schüler har två lektioner i följd med åttan och nian i språkval svenska/engelska.
– Vi läser SLA, Skaraborgs Allehanda, för att träna läs- och ordförståelse och jag påminner ständigt eleverna om att läsa engagerat och aktivt och reagera om de inte förstår något ord eller sammanhang.
Det har gett resultat.
Klasserna har blivit duktiga på att hitta intressanta nyheter, precis som Elin Schüler, som varje gång väljer en artikel att lyfta för språkgranskning.
– I början såg vi inte fram emot våra fredagslektioner, men nu tycker vi att de är intressanta och roliga, säger några flickor i åttan.

Varje fredag tio veckor på hösten och lika många på våren är det SLA som gäller för språkval svenska/engelska, från sexan till nian. Då ligger det en bunt tidningar och väntar när Elin Schüler kommer till skolan.
– Jag ser dessa lektioner som en kontinuerlig vardagsundervisning till skillnad från andra projektarbeten, som vi bedriver under läsåret.
Eleverna har bristande läs – och ordförståelse och hon är noga med att de får träna i olika sorters texter och det är här tidningstexterna kommer in med sina aktuella fakta- och åsiktstexter.
– Samtidigt som eleverna blir allmänbildade, arbetar vi med språket i intressanta sammanhang.

Dagens lektion börjar som alla andra med Lilla Aktuellt. Det öppnar för nyhetsprat och är en bra inledning till enskild läsning i cirka tio minuter.
– Med lite tur hittar vi samma nyheter i SLA som i Lilla Aktuellt.
Hon försöker också uppmärksamma eleverna på kopplingar till den ordinarie undervisningen. Just idag finns i en artikel om Noomi Rapaces nya film, The nazi officers wife.
– En omöjlig kärlekshistoria? Det är förstås Romeo och Julia som vi läser i svenskan, säger någon i klassen.
Så här fortsätter lektionen i en tillåtande samtalston.
– Vad kan vi vänta oss här? Vad säger rubriken? säger Elin Schüler.
– Titta här! Här var jag i onsdags och pratade med brorsan till en av tjejerna i Timotej, upptäcker en i nian.
– Vad sjukt! säger en annan om skadegörelse i ett kafé.
– Läs bildtexten, återkommer Elin Schüler ofta till.
Hon påminner om läskedjan och mycket kretsar kring rubriker och bildtexter.

Elin Schüler arbetar efter en medveten strategi. Ingen elev behöver läsa långa texter högt för klassen. Rubriker, bildtexter och kanske någon notis är OK, men annars väljer hon att läsa och ber klassen att följa med tyst. Hon ser en poäng i detta.
– Då är alla med och kan delta i språkdiskussionerna på lika villkor och vi får en kvalitativ språklektion.
Just idag läser de en brottsartikel och diskuterar orden tumultartat, motiv, dåd, ögonvittne och allvarligt men stabilt, inte självklara ord för alla åttor.

Resurspedagog Peter Thornblad är också med på en av lektionerna. Både han och Elin Schüler menar att dagstidningar kunde användas mer i till exempel specialundervisningen. Peter Thornblad hämtar ofta en tidning i personalrummet när han har enskild – eller gruppundervisning.
– Igenkänningsfaktorn och aktualiteten betyder mycket för läsintresset, säger han.
Båda två menar också att det är skönt att några av veckans lektioner inte kräver så omfattande planering. De har rutin på att improvisera en språkutvecklande lektion.
– Det är bara att se till att beställa tidningar.

Irma Rydén
Mediekompass Skaraborg

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.