Lektionstips

Text: Jämför tonen och språkbruket i olika tidningstexter


4-67-9  
Publicerad: 22 september 2013
Kurs: Svenska
Lektionsantal: 
Tema: Mediekunskap

Gör i klassen:
* Eleverna kan studera några olika typer av tidningstexter och för var och en av texterna anteckna ord och uttryck som är omöjliga i någon av de andra texterna. De kan också leta efter annat i texten som anger med vilken ton tidningen vill möta läsaren, till exempel meningslängd, pratminus, tempus, textlängd, speciella uttryck med mera.

 

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.