Lektionstips

Romer och nationella minoriteter


4-6  
Publicerad: 30 september 2013
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1 lektion med möjlighet till fördjupning
Tema: 

Moment A – introduktion

Samtala i klassen om nyheten att polisen har register över folkgruppen romer. Använd gärna första delen av Lilla aktuellt skola, 2013-09-26, som bakgrund till samtalet.
1. Hur fick vi reda på att polisen har ett sådant register?
2. Varför har många blivit både arga och ledsna över registret?
3. Vad känner du till om romer?

Moment B – fördjupning

Förklara några begrepp som eleverna behöver förstå, exempelvis: minoritet, diskriminering, etnisk, romer, samer och judar.

Moment C – aktivitet

Värderingsövning
1. Låt var och en ta ställning enskilt.
2. Samtala parvis.
3. Lyft sedan några röster i hela klassen.

-Var det bra att Dagens Nyheter avslöjade polisens register?
Ja Nej Kanske
Varför/varför inte?

-Hur tror du det känns att vara med i ett sådant register hos polisen?
Bra Dåligt Vet inte
Varför/varför inte?

-Tycker du att polisen gjorde rätt när de gjorde ett register över romer?
Ja Nej Kanske
Varför/varför inte?

Avlsutande öppen fråga:
-Varför tror du att diskriminering är förbjuden enligt svensk lag?

 

Moment D – uppföljning

Fördjupa kunskaperna genom att arbeta vidare på temat etniska minoriteter och minoritetsspråk.

 

Bakgrund

1. Dagens Nyheter avslöjar att svensk polis har upprättat register över romer. Över 4 000 romer är med och många av dem har inte gjort något brott. De är med i registret bara för att de tillhör folkgruppen romer. Fler än tusen av dem är barn och de yngsta är bara två år gamla.

Länkar:
Dagens Nyheter 2013-09-29: Detta har hänt
http://www.dn.se/nyheter/sverige/detta-har-hant-1/

Svt: Lilla aktuellt skola 2013-09-26
http://www.svtplay.se/video/1487245/lilla-aktuellt-skola

2. De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkielä.

Länkar:
Forum för levande historia, SO-rummet: Sveriges nationella minoriteter
http://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/sveriges-nationella-minoriteter

UR: Andrea hälsar på hos Nadja. Ett av fem korta program om nationella minoriteter
http://www.ur.se/Produkter/173262-Andrea-halsar-pa-Hos-Nadja

Koppling till skolans styrdokument

 

Lgr 11

Centralt innehåll samhällskunskap, årskurs 4-6
Individer och gemenskap

  • Urfolket samerna och övriga minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

 

Centralt innehåll svenska, årskurs 4-6
Språkbruk

  • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i Sverige.

 

Förberedelser

Läs igenom bakgrunden nedan och välj ut det stoff som du vill använda.

Syfte

Lektionen syftar till att lyfta begreppet nationella minoriteter och till att samtala om diskriminering och barns rättigheter.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.