Lektionstips

Tidningsveckan – Lär känna en politiker


1-34-6  
Publicerad: 09 september 2014
Kurs: Bild, Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Valfritt
Tema: Demokrati

Nedan finner du de lektionsförslag för grundskolans årskurs 1 till 6 som är kopplade till Tidningsveckan 2014, som pdf:er.

Granska bilder

Lär känna en politiker

Politiska budskap

Politiska val

Riksdagen

 

Koppling till läroplan

Årskurs 4-6

Samhällskunskap
Centralt innehåll årskurs 4-6
Beslutsfattande och politiska idéer
• Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Kunskapskrav årskurs 6
”Eleven har … kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra … resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.”

”Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett … fungerande sätt och för … resonemang om informationens och källornas tillförlitlighet.”

Svenska
Centralt innehåll årskurs 4-6
Informationssökning och källkritik
• Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Kunskapskrav årskurs 6
”Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett … urval av källor och för då resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningarna innehåller … beskrivningar,egna formuleringar och … användning av ämnesspecifika ord och begrepp.”

Bild
Centralt innehåll årskurs 4-6
Bildanalys
• Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.

Kunskapskrav årskurs 6
”Eleven kan föra … underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.”

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Ge kunskaper om hur en demokrati fungerar samtidigt som eleverna övas i att kritiskt granska mediebudskapet.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.