Lektionstips

Kända nyheter


 
Publicerad: 31 augusti 2013
Kurs: 
Lektionsantal: 
Tema: 

Läs texterna tillsammans och diskutera innehållet. Saknas något? Stämmer allt – varför, varför inte? Hur vet eleverna det?

Förberedelser

Syfte

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.