Lektionstips

Fördjupning: Nyhetsvärdering


1-34-6  
Publicerad: 01 januari 2018
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Temaarbete 1 vecka, Tidningsveckan 2015
Tema: Nyheter

I Mediekompass skrivarskola hittar du Publicistguiden med texter om media, journalistik och det journalistiska skrivandet: Länk!

Sätt eleverna på spaning vilka nyheter som finns i er dagstidning. Dela upp tidningssidorna mellan eleverna och låt dem kolla vad nyheterna handlar om, var de är placerade på sidorna, olika texter som notiser och artiklar, gradstorlek på rubriker och om nyheten finns på förstasidan.

Vilka nyheter fick störst rubriker? Vilka nyheter hamnade/hamnade inte på förstasidan? Varför/varför inte? Vilka nyheter toppade sidorna/placerades långt ner? Varför? Ge förslag på händelser som aldrig skulle bli en nyhet i tidningen? Varför?

Uppmana eleverna att utifrån denna granskning formulera några kriterier för vad en nyhet är och vad tidningen verkar tycka vara en viktig nyhet. Jämför elevernas förslag på kriterier med denna lista som kommer från Kurs i medborgarjournalistik.

Traditionella nyhetskriterier

• något som inte tidigare publicerats

• något som publiken inte visste tidigare och har nytta/behov/nöje av att veta

• nära i tid, rum eller kultur

• ovanlig och nyss inträffad händelse

• process, åsikt eller beslut med konsekvenser för publiken

• människors upplevelser som läsaren kan identifiera sig med

• väcker känslor

• egen/lokal nyhet/vinkel/uppföljning – varför så viktigt? Ekonomisk konkurrens eller prestige?

• ”rundisar” (”mjuka” nyheter) för att skapa bra mix 
tajming vs. burkade (förproducerade) grejer

Mer om nyheter, UR: Är det sant?

Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag:

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde.

Bakgrund

Tidningsveckan 2015
Missa inte veckans nyheter! Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar, en basuppgift för hela veckan och en fördjupningsdel för de som vill göra mer eller fortsätta med tidningsarbetet även efter Tidningsveckan. Vi vill redan här göra dig uppmärksam på att vi lägger ut nyskrivna aktuella lektionsförslag varje måndag under terminstid på mediekompass.se. Presstationen, presstationen.se, är en annan läsårsaktivitet i form av en tävling med färdigt upplägg för låg – och mellanstadiet. Alla lektionsförslag har förstås koppling till Lgr 11.

Tidningsveckans lektionsförslag har fokus på nyheter med tema, Missa inte veckans nyheter. Vi rekommenderar att eleverna har tillgång till papperstidningar, men om du hellre föredrar nättidningar är det förstås OK. Basuppgiften uppskattas till en lektion per dag, men kan både förkortas och förlängas beroende på hur du lägger upp lektionen. 

Läs tillsammans eller låt eleverna läsa enskilt eller i grupp! Samtala, reflektera och diskutera! 
Nyheter engagerar! Nyheter berör! 
Ha en rolig och intressant Tidningsvecka!

Basuppgiften

Läs tidningen tillsammans med dina elever

Fördjupning

1. Källkritik

2. Pressfotografer

3. Nyhetsbilder

4. Nyhetsvärdering

5. Nyhetsbearbetningar

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupad kunskap om nyheter

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.