Lektionstips

Fördjupning: Nyhetsbilder


1-34-6  
Publicerad: 12 augusti 2015
Kurs: Bild
Lektionsantal: Temaarbete
Tema: Nyheter

Studera ett antal av veckans bilder, ettanbilder och/eller andra nyhetsbilder. Analysera dessa och välj sedan den bild som klassen tycker är bäst. Skriv en motivering.

Förslag på bildanalys:

A Vad ser du på bilden?

Samtala om vad man verkligen kan se i bilden alltså inte dolda budskap. Lägg märke till motiv, placering, ljus, skugga, vinkel, beskärning.

B Vad känner du?

Samtala med eleverna om vilka känslor de får inför bilden. Varför skapar bilden olika känslor hos olika människor? Vad i bilden har väckt just de känslorna?

C Vilket syfte finns med bilden?

Varför har fotografen tagit bilden så som han eller hon har gjort? Varför har tidningen valt att publicera bilden?

Denna bildanalys utvecklar elevernas bildseende och den kan också ge förslag på vad de kan skriva i sin motivering till bästa bild.

LGR 11 
Kursplanen i bild

Syfte
• Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap.

• Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet.

Bild
Syfte
Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier.

Bakgrund

Tidningsveckan 2015 – Missa inte veckans nyheter! 
Nyheter engagerar! Nyheter berör!

Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar, en basuppgift för hela veckan och en fördjupningsdel för de som vill göra mer eller fortsätta med tidningsarbetet även efter Tidningsveckan. Vi vill redan här göra dig uppmärksam på att vi lägger ut nyskrivna aktuella lektionsförslag varje måndag under terminstid på mediekompass.se. Presstationen, presstationen.se, är en annan läsårsaktivitet i form av en tävling med färdigt upplägg för låg – och mellanstadiet. Alla lektionsförslag har förstås koppling till Lgr 11.

Tidningsveckans lektionsförslag har fokus på nyheter med tema, Missa inte veckans nyheter. Vi rekommenderar att eleverna har tillgång till papperstidningar, men om du hellre föredrar nättidningar är det förstås OK. Basuppgiften uppskattas till en lektion per dag, men kan både förkortas och förlängas beroende på hur du lägger upp lektionen. 

Läs tillsammans eller låt eleverna läsa enskilt eller i grupp! Samtala, reflektera och diskutera! 
Nyheter engagerar! Nyheter berör! 
Ha en rolig och intressant Tidningsvecka!

Basuppgiften

Läs tidningen tillsammans med dina elever

Fördjupning

1. Källkritik

2. Pressfotografer

3. Nyhetsbilder

4. Nyhetsvärdering

5. Nyhetsbearbetningar

 

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupad kunskap om nyheter

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.