Lektionstips

Fördjupning: Källkritik


1-34-6  
Publicerad: 05 oktober 2015
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Temaarbete 1 vecka
Tema: Källkritik, Nyheter

1 Reportrarna

Vilka är tidningens reportrar och vad skriver de om?
Ta reda på vad reportrarna som skriver heter och vad skriver de om.  I många av tidningens artiklar finns det en så kallad byline. Det är namnet på den reporter som har skrivit artikeln. Starta arbetet med att leta bland tidningens bylines och gör en förteckning över reportrar. Välj vilka av dessa klassen vill bevaka.

Läs vad de utvalda journalisterna skriver om i tidningen och anteckna vilka personer de har träffat, vilka andra källor de hänvisar till, vilka platser de har besökt och vilka ämnen de skriver om.

Redovisa genom att berätta kort om vad de har skrivit om.

• upplevs artikeln som saklig och korrekt – varför, varför inte?
• upplevs artikeln som trovärdig – varför, varför inte?

Denna uppgift är en enkel träning i källkritik som syftar till att lära eleverna att ta reda på om det finns någon avsändare och upphovsman till informationen.

Mer om källkritik: UR

Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag:

• Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde …

• Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

LGR 11
 Kursplanen i samhällskunskap

Syfte
• söka information om samhället från medier på internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.

 

Bakgrund

Tidningsveckan 2015
Missa inte veckans nyheter!
Nyheter engagerar!
Nyheter berör!

Lektionsförslagen för de yngre till årets Tidningsveckan består av två delar, en basuppgift för hela veckan och en fördjupningsdel för de som vill göra mer eller fortsätta med tidningsarbetet även efter Tidningsveckan.  Alla lektionsförslag har förstås koppling till Lgr 11.

Tidningsveckans lektionsförslag har fokus på nyheter med tema, Missa inte veckans nyheter. Vi rekommenderar att eleverna har tillgång till papperstidningar, men om du hellre föredrar nättidningar är det förstås ok. Basuppgiften uppskattas till en lektion per dag, men kan både förkortas och förlängas beroende på hur du lägger upp lektionen. 

Läs tillsammans eller låt eleverna läsa enskilt eller i grupp! Samtala, reflektera och diskutera!

Basuppgiften

Läs tidningen tillsammans med dina elever

Fördjupningen:

1. Källkritik

2. Pressfotografer

3. Nyhetsbilder

4. Nyhetsvärdering

5. Nyhetsbearbetning

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupning på temat nyheter

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.