Lektionstips

Dag 5: Tidningens bilder


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 09 oktober 2015
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: Temaarbete, Tidningsveckan 2015
Tema: Mediekunskap, Nyheter

Vi fokuserar på tidningens bilder.
Bilder är en viktig del av nyhetsförmedlingen. Idag när alla olika medier flyter ihop på Internet är varje reporter utrustad med anteckningsblock, kamera och möjligheter att filma. PÅ nätet är alla ledande medier både tidning, radio och tv.
Bilder kan bidra med kunskap, de kan vara vilseledande och behöver granskas kritiskt och det krävs många gånger en bra bildtext. Bilder kan med andra ord bidra till ämnesfördjupning, kritiskt granskande och möjlighet att uttrycka sig i skrift.

1 Ämnesfördjupning

Välj ut ett antal artiklar som kan ge något inom ditt ämne. Be sedan eleverna läsa och sedan illustrera med bästa tänkbara bild. Det ska vara en bild som bidrar med kunskap och förståelse av texten. Ni har hela nätet till ert förfogande. Diskutera resultatet. Vilka olika infallsvinklar ger bilderna? Det kan bli en allmän diskussion kring bildens betydelse.
Kom ihåg att det går bra att ”leka” med bilder på det här sättet, men man kan inte ”låna” bilder från andra utan tillstånd! Upphovsrätt gäller!

2 Kritisk granskning

A. Gå igenom en dagstidning och granska bilderna. Är det någon bild som av någon anledning väcker er nyfikenhet? Något som väcker er misstänksamhet? Diskutera.
Lägg märke till att om bilden är tagen vid annan tidpunkt än den aktuella bör den vara märkt ”Arkivfoto”.
Vem (Vilka) har tagit bilderna? Finns det någon bildkälla som väcker tankar?
B. Vilka personer förekommer på bilderna? Är det som alla vanliga fördomar säger, att det är medelålders, vita män? Hur är könsfördelningen? Diskutera vilken betydelse den fördelningen kan ha. Finns det ungdomar på bilderna? Och hur skildras de i så fall?
Mycket att diskutera kring bilder!

3 Uttryck dig!

Bildtexten är ofta det andra vi läser i en artikel. Man brukar sig att läsordningen i en artikel är: rubrik, bildtext, ingress och sist brödtexten, dvs den vanliga artikeltexten. Många gånger läser en stressad eller måttligt intresserad läsare bara rubriken och bildtexten. Det innebär att bildtexter är viktiga.
Bildtexten bör självfallet korrekt beskriva motivet. Därför är det viktigt när en pressfotograf tar en personbild att fotografen förhör sig om namn och korrekt stavning.
Bildtexten får inte upprepa vad som redan står i rubriken eller ingressen. Det får läsaren att tappa intresset. Försök att ge bildtexten något extra innehåll av intresse, något som inte finns i texten man som anknyter till bilden.

Kopplingar till skolans styrdokument

Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.
Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

Bakgrund

Tidningsveckan 2015

Missa inte veckans nyheter!
Nyheter engagerar och bidrar med kunskaper till dina ämnen

Vänj eleverna vid att följa nyhetsflödet, utrikes, inrikes och lokalt – med ett kritisk öga!

Årets tidningsvecka fokuserar på nyheter, och nyheter kan genom sin aktualitet på ett engagerande sätt ge ”kött på benen” till de flesta ämnen. Ett avsnitt i samhällskunskap om EU kan bli ganska abstrakt för eleven när man går igenom hela EU:s struktur, men med hjälp av ett aktuellt exempel som belyses i medierna blir allting kanske mer konkret och lättare att förstå.
Ämnesfördjupning är den första av grundprinciperna för årets tidningsvecka.
Den andra är att förstå mediebudskap och lära sig att kritiskt granska mediebudskap, det vi brukar kalla mediekunskap eller med ett engelskt uttryck Media literacy, medieläskunnighet. Även om svenska tidningar, radio och tv brukar kunna leva upp till kraven på korrekta fakta, saklighet och opartiskhet så måste du som läsare/lyssnare alltid försöka behålla ett kritiskt öga. Det övar man genom att granska och diskutera texter och bilder och sedan diskutera gemensamt.
Ett annat sätt att öva mediekunskap är att själv skriva om nyheter. På så sätt skaffar man sig en förståelse för hur mediebudskap utformas. Här blir svenskämnet centralt!
Dessa tre inriktningar finns genomgående i lektionsförslagen som:
1. Ämnesfördjupning
2. Kritisk granskning
3. Uttryck dig!

Varje dag i veckan har uppgifter som fokuserar på olika delar av nyhetsrapportering men de behandlar alltid både faktainnehåll och kritisk granskning. Starta veckan med Dag 1, den dagen ska ses som baskunskap. Sedan kan ni välja ordning själva. Ni måste naturligtvis inte göra uppgifterna för dag två på tisdagen utan kan blanda och ge efter behag. Se uppgifterna som ett smörgåsbord att plocka ur!
För att lösa uppgifter behöver ni dagstidningar, antingen pappersvarianten eller e-tidningen. Kontakta er tidning för att få tillgång.
Observera att några av uppgifterna lämpar sig för en hel veckas nyhetsgranskning. Ju större underlag man får för sin granskning desto bättre!

Övningarna dag för dag:

Dag 1: Granska din tidning

Dag 2: Vi fokuserar på sportsidorna

Dag 3: Vi fokuserar på inrikes/utrikes

Dag 4: Lokalsidorna

Dag 5: Tidningens bilder

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupning och kritisk granskning

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.