Lektionstips

Dag 3: Vi fokuserar på inrikes/utrikes


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 07 oktober 2015
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: Temaarbete, Tidningsveckan 2015
Tema: Mediekunskap, Nyheter

Varje svensk lokaltidning, med något undantag, ägnar en eller flera sidor åt nyheter som kommer från nyhetsbyråer – byråmaterial. Rikstidningarna ägnar naturligtvis än mer material åt den här typen av nyheter. Genom att följa dessa nyheter kontinuerligt håller du dig orienterad om vad som händer. Du kan delta i det offentliga samtalet! Du behöver inte känna dig dum!

1 Ämnesfördjupning

A. Gå igenom de viktigaste internationella nyhetsbyråerna och deras uppgifter.
Byråer: AFP, Reuters, AP, TT, FNB, etc.
Länk: http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Nyhetsbyråer
B. Ta upp och diskutera begreppet gatekeepers (portvakter).
Länk: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/gatekeeper
Vila nyhetsbyråer är representerade i din tidning?
C. Be varje elev välja de tre viktigaste inrikes- och utrikesnyheterna under veckan och motivera varför just de här nyheterna valts. I den avslutande diskussionen blir det här den viktigaste punkten. Diskutera samsyn och skillnader i elevernas val, och inte minst vad som avgör vad som är en ”viktig nyhet”.
Länk: wiki Vad är en nyhet? 

2 Kritisk granskning

Välj en nyhet som ni anar att det finns delade meningar om. Sök sedan på nätet efter fler versioner av nyheten. Googla centrala begrepp i texten (gärna citat). Hittar du versioner som avviker? Diskutera.
Titta på den här listan över världens nyhetsbyråer: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Nyhetsbyråer

Finns där någon/några som du skulle ställa dig tveksam till? Diskutera i klassen.
Valet av nyheter på inrikes och utrikessidorna säger ganska mycket om nyhetsflödet i Sverige och världen. Granska inrikes- och utrikessidorna under en längre period. Varifrån kommer rapporteringen? Är det så som vi vanligtvis tror att så gott som alla nyheter kommer från Europa och Nordamerika? Blir Afrika helt tomt?
Försök att förklara er statistik. Vad är det som gör att nyheterna har det ursprung som det har under den givna perioden?
Vilka är det som återger nyheterna? Ledande nyhetsbyråer i Sverige är franska AFP och brittiska Reuters. Dominerar de nyhetsflödet? Gör statistik över vilka nyhetsbyråer som återger nyheterna.
Ta reda på mer om Sveriges ledande nyhetsbyrå, TT. Hur arbetar man på TT?

3 Uttryck dig!

Samla in fakta kring den nyhet på inrikes/utrikes du tycker är dagens intressantaste/viktigaste. Använd alla tänkbara källor men passa på att vara kritisk mot olika påståenden.
Skriv en nyhetsartikel efter de anvisningar du hittar här: Nyhetsartikel

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen.
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

 

Bakgrund

Tidningsveckan 2015

Missa inte veckans nyheter!
Nyheter engagerar och bidrar med kunskaper till dina ämnen

Vänj eleverna vid att följa nyhetsflödet, utrikes, inrikes och lokalt – med ett kritisk öga!

Årets tidningsvecka fokuserar på nyheter, och nyheter kan genom sin aktualitet på ett engagerande sätt ge ”kött på benen” till de flesta ämnen. Ett avsnitt i samhällskunskap om EU kan bli ganska abstrakt för eleven när man går igenom hela EU:s struktur, men med hjälp av ett aktuellt exempel som belyses i medierna blir allting kanske mer konkret och lättare att förstå.
Ämnesfördjupning är den första av grundprinciperna för årets tidningsvecka.
Den andra är att förstå mediebudskap och lära sig att kritiskt granska mediebudskap, det vi brukar kalla mediekunskap eller med ett engelskt uttryck Media literacy, medieläskunnighet. Även om svenska tidningar, radio och tv brukar kunna leva upp till kraven på korrekta fakta, saklighet och opartiskhet så måste du som läsare/lyssnare alltid försöka behålla ett kritiskt öga. Det övar man genom att granska och diskutera texter och bilder och sedan diskutera gemensamt.
Ett annat sätt att öva mediekunskap är att själv skriva om nyheter. På så sätt skaffar man sig en förståelse för hur mediebudskap utformas. Här blir svenskämnet centralt!
Dessa tre inriktningar finns genomgående i lektionsförslagen som:
1. Ämnesfördjupning
2. Kritisk granskning
3. Uttryck dig!

Varje dag i veckan har uppgifter som fokuserar på olika delar av nyhetsrapportering men de behandlar alltid både faktainnehåll och kritisk granskning. Starta veckan med Dag 1, den dagen ska ses som baskunskap. Sedan kan ni välja ordning själva. Ni måste naturligtvis inte göra uppgifterna för dag två på tisdagen utan kan blanda och ge efter behag. Se uppgifterna som ett smörgåsbord att plocka ur!
För att lösa uppgifter behöver ni dagstidningar, antingen pappersvarianten eller e-tidningen. Kontakta er tidning för att få tillgång.
Observera att några av uppgifterna lämpar sig för en hel veckas nyhetsgranskning. Ju större underlag man får för sin granskning desto bättre!

 

Övningarna dag för dag:

Dag 1: Granska din tidning

Dag 2: Vi fokuserar på sportsidorna

Dag 3: Vi fokuserar på inrikes/utrikes

Dag 4: Lokalsidorna

Dag 5: Tidningens bilder

 

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupning och kritisk granskning

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.