Lektionstips

Basuppgift: Läs tidningen tillsammans


1-34-6  
Publicerad: 01 oktober 2015
Kurs: Svenska
Lektionsantal: Temaarbete under en vecka, , 1 lektion per dag
Tema: Mediekunskap, Nyheter

Det här är en övning som togs fram för Tidningsveckan 2015, men som fungerar lika bra att använda när som helst. Lektionsförslaget riktar sig till de yngre eleverna och  består av två delar, en basuppgift för hela veckan och en fördjupningsdel för de som vill göra mer eller fortsätta med tidningsarbetet.

Vi rekommenderar att eleverna har tillgång till papperstidningar, men om du hellre föredrar nättidningar är det förstås OK. I många fall går det att beställa klassuppsättningar av din lokaltidning som du hittar här: Länk!

Basuppgiften uppskattas till en lektion per dag, men kan både förkortas och förlängas beroende på hur du lägger upp lektionen. 

Läs tillsammans eller låt eleverna läsa enskilt eller i grupp! Samtala, reflektera och diskutera! 
Nyheter engagerar! Nyheter berör!

1 Börja gemensamt

Inled varje tillfälle med ett muntligt samtal kring innehållet i dagens tidning. Titta gemensamt på vad som finns på förstasidan, till exempel vilken nyhet som tidningen toppar med, vilken bild de valt som ”ettanbild”, den så kallade dragarbilden och övriga nyheter.  Lyft gärna någon nyhet och diskutera med klassen.

2 Eleverna läser på egen hand

Låt eleverna läsa tidningen på egen hand. Vi förordar att eleverna får denna tid till att bekanta sig med tidningen. Vi vet att mycket intresserar dem. Kanske inte det som vi tror? Då blir det spännande att höra vad som engagerat eleverna och vad de har funderat på.

3 Dagens nyhetsuppgift

Eftersom den här övningen har fokus på nyheter ger vi här ett förslag på en individuell uppgift. Välj en för varje dag. Gör gärna ett eget val som exempel åt eleverna. Om dina elever inte har kommit så långt i sin läsning byt ut nyhetstexter mot nyhetsbilder och lös uppgifterna tillsammans.
– Den här nyheten har jag nytta av
– Den här nyheten gjorde mig glad
– Den här nyheten gjorde mig nyfiken
– Den här nyheten gjorde mig ledsen
– Den här nyheten vill jag berätta för någon

Låt eleverna samla sina nyheter på något sätt. De kan mycket väl använda sig av respektive nyhets rubrik, bild, bildtext, ingress och brödtext. Till varje nyhet kan eleverna skriva eller muntligt berätta:
• En sammanfattning som berättar vad nyheten handlar om, vem eller vilka det handlar om, var och när det hände och hur och varför det hände.
• Hur de har funderat kring nyheten och varför de valde just den.

Alternativt kan du använda det här formuläret, Mina viktiga nyheter

4 Redovisning

Försök få tid till redovisning och samtal kring elevernas nyheter. Flera elever kan kanske redovisa samtidigt. Exempel:
– Har någon mer valt samma nyhet? Hur tänkte du/ni?
– Vilka har valt nyheter som handlar om djur, sport, skolan …? Då vill vi höra vad era nyheter handlar om och hur ni har tänkt.
– Och så vidare.

Läroplansanknytning

Samhällskunskap Lgr 11

Syfte:
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Kursplanen i samhällskunskap

Årskurs 1-3
Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Årskurs 4-6
Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier.

Kursplanen i svenska
Årskurs 1-3
Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Kursplanen i svenska

Årskurs 4-6
Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Fördjupning

1. Källkritik

2. Pressfotografer

3. Nyhetsbilder

4. Nyhetsvärdering

5. Nyhetsbearbetningar

Förberedelser

Tillgång till tidningar

Syfte

Fördjupad kunskap om nyheter

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.