Lektionstips

Att skriva som en journalist


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 11 maj 2015
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal:  Individuellt. Beror på hur mycket tid lärare och klass vill lägga.
Tema: 

Vilka är den gångna veckans största händelser? Det brittiska valet, ny prinsessa född i Storbritannien, ishockey-VM, eller var det kanske en lokal händelse som påverkar dig, din familj eller någon vän. Händelserna är många. Granska den här veckan och välj det viktigaste för dig. Skriv sedan om det som en journalist.

1 Vad är en nyhet?

a. Följ din lokaltidning under en vecka och välj ut de fem viktigaste nyheterna. Om alla i klassen gör samma sak kan sedan sammanställa och se vad som blev veckans nyheter.
b. Diskutera nyhetsbegreppet. Vad är en nyhet?

Titta här som stöd för ert diskuterande: ABC_nyheter

2 Skriv en artikel

Skriv din egen nyhetsartikel eller reportage. Detta är faktatexter där din egen åsikt inte får höras men den bör vara väl underbyggd.

Länkar:

Nyhetsartikel

Reportaget

3 Åsiktstexter

Skriv din insändare eller krönika. Detta är åsiktstexter där din egen åsikt får höras men den bör vara väl underbyggd.
Länkar:

Insändare

Krönika

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan
Samhällskunskap
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Svenska
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Gymnasiet
Samhällskunskap
Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.

Svenska
Undervisningen i muntlig och skriftlig framställning ska ge eleverna tillfälle att värdera andras muntliga framställningar och texter samt bearbeta sina egna muntliga framställningar och texter, efter egen värdering och andras råd.

Förberedelser

För att täcka hela uppgiften bör ni ha tillgång till papperstidningar från dagarna innan valet samt dagarna efter, men huvudsaken är att ni har tillgång till tidningarnas nätsidor.

Syfte

Att vänja sig vid att följa nyheter, även på det lokala planet – och sedan kommentera dem.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.