Lektionstips

Är du fångad av reklamen?


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 10 december 2013
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen
Lektionsantal: 1-2 lektioner. Alla övningar kan göras fristående
Tema: Demokrati, Värdegrund

1 Påverkas vi av reklam?

Om övningarna: Tre snabba ögonöppnare om reklampåverkan och annonser

:

Övning A
 ”Top of mind” – eller högst upp i huvudet…

…vill reklamskaparna kila in varumärket. Nu går det fort! Nu måste eleverna vara med!
1. Fråga eleverna: ”Vilket märke tänker du på om jag säger…
• Schampo?
• Skor?
• Jeans?
2. Diskutera:
• Var har de fått det ifrån?
• Varför har de köpt just de varorna?

Övning B: Ser vi olika?
1. Låt eleverna bläddra igenom tidningen från första till sista sidan (på cirka fem minuter). Instruera dem att titta noga på varje sida och sedan lägga ihop tidningen.
Obs! Avslöja inte övningens syfte innan eleverna sätter igång
2. Fråga eleverna: Vilka annonser la ni märke till? 
Eleverna antecknar var för sig på post-it lappar. Instruera dem att skriva en annons per post-it lapp.
3. Låt eleverna sätta sina lappar på tavlan. Tjejerna på den ena sidan av tavlan och killarna på den andra.
4. Sammanfatta: Vilka annonser la tjejerna märke till? Killarna? Skillnader? I så fall varför?

Övning C: Människorna i reklamen – hur ser de ut?
1. Välj på förhand ut några av tidningens annonser som innehåller bilder.
2. Diskutera i helklass eller smågrupper:

 • Vilken är avsändaren för annonsen?
 • Vilken målgrupp har annonsören tänkt sig?
 • Hur är bilderna tagna? Underifrån, ovanifrån?
 • Hur påverkar det oss?
 • Väcker bilderna några associationer?
 • Ser bilderna ”sanna” eller ”falska” ut – det vill säga verkar de vara retuscherade eller ändrade i ett bildprogram?
 • Finns det någon saklig information om produkten i annonsen?
 • Vilket eller vilka knep använder avsändaren (reklambyrån och företaget som beställt annonsen) för att påverka oss?
 • Hur ser mannen ut på bilden, och hur ser kvinnan ut? Vilka kroppsdelar framhävs? Vem är aktiv, vem är passiv? Vem är stark, vem är svag?
 • Vilka könsroller anspelar bilden på?

2 Granska årets reklam

Granska en eller flera tidningar (och/eller webbsidor för dagstidningar), beroende på tid.
Inrikta granskningen på följande:

 • Vilken sorts annonser tar störst utrymme?
 • Vad verkar bli årets julklappar?
 • Om du räknar med att varje spaltmillimeter spalt kostar 10 kronor plus moms, hur mycket tjänar din tidning på ett nummer? Jämför gärna flera olika veckodagar inom klassen! Vilken dag i veckan är det flest annonser. Diskutera eventuella skäl. Veckodag, lönedag, etc.

Diskutera resultaten i klassen.

Kopplingar till läroplanen


GrundskolanSamhällskunskap

 • Hur individer och grupper framställs i medier, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen.

Hem- och konsumentkunskap

 • Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Bild

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Gymnasiet 


Samhällsvetenskap

 • I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati och jämställdhet.

Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningen medier, information och kommunikation ska ge kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. I inriktningen ska eleverna studera journalistik, information och reklam.

Bild

 • Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs och används för kommunikation. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur betydelse skapas i bilder samt färdigheter i analys och tolkning av egna och andras bilder.

Förberedelser

Post-it lappar att dela ut till eleverna, tillgång till dagstidningar (en per smågrupp).

Syfte

Reflektera kring hur män och kvinnor framställs i reklam och vilka konsekvenser det kan få för skapandet av stereotyper. Analysera reklambudskap och hur människor påverkas av reklam.

Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.