Lektionstips

1 maj – demonstrera eller blogga?


7-9Gymnasiet  
Publicerad: 28 april 2014
Kurs: Samhällskunskap/SO-ämnen, Svenska
Lektionsantal: 1 till 3 lektioner
Tema: Demokrati

Den Internationella arbetarkongressen beslutade 1889 att första maj skulle vara en internationell dag för arbetare. 1 maj firas som helgdag i Sverige sedan 1938. Medierna rapporterar från traditionsenliga demonstrationer, men vilka kanaler använder dina elever för att göra sina röster hörda?

Tidsåtgång
: Insamlingen av artiklar med mera tar minst en lektion. Ytterligare en lektion till vardera ”Fördjupning 1 och 2”, minst!

Förutsättningar
: För att täcka hela uppgiften bör ni ha tillgång till papperstidningar från dagarna innan 1 maj samt dagarna efter, men huvudsaken är att ni har tillgång till tidningarnas nätsidor.

Bakgrunden: Faktainsamling

Se det här lektionstipset som ett konkret exempel på praktisk demokrati där eleven kan framföra sin egen åsikt både på ett klassiskt vedertaget sätt, eller med hjälp av nya kanaler som sociala medier.

Följ medierapporteringen och låt eleverna samla så mycket material som möjligt från medierna som handlar om årets förstamajdemonstrationer: annonser, nyhetsartiklar, insändare och debattartiklar med mera.

Försök att ta från både storstadsdemonstrationerna, och inte minst, från de lokala!

Fördjupning 1: Sammanställning

  • Vilka budskap gav demonstranterna?
  • Vad innebär budskapen och vem riktar de sig till?

Sammanställ en lista över alla budskap som förekommit vid årets förstamajfirande.

Fördjupning 2: Välj viktigaste budskap

Och sedan väljer vi:

  • Vilka tre budskap tycker du är de allra viktigaste?
  •   Varför just dessa?
  • Är det budskap som berör dig? På vilket sätt?

Reflektera

Finns det budskap som känns viktiga för dig, men som saknades i demonstrationen?

Agera:

Skriv en egen ”demonstrationsskylt” med det budskap som du tycker är viktigast för dig.
Skriv upp samtliga ”skyltar” på tavlan och/eller låt andra ta del av dina åsikter genom att skriva en insändare, bilda en facebook-grupp, eller skriva ett inlägg på en blogg, eller på andra sociala medier.

Kopplingar till skolans styrdokument

Grundskolan


Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Gymnasiet


I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av modern informationsteknik.

Förberedelser

För att täcka hela uppgiften bör ni ha tillgång till papperstidningar från dagarna innan 1 maj samt dagarna efter, men huvudsaken är att ni har tillgång till tidningarnas nätsidor.

Syfte

Se det här lektionstipset som ett konkret exempel på praktisk demokrati där eleven kan framföra sin egen åsikt både på ett klassiskt vedertaget sätt, eller med hjälp av nya kanaler som sociala medier.


Tidningar till klassrummet

Kontakta respektive lokaltidning för beställning av klassuppsättning.