Lärarseminarium

Mediekompass berättar om aktuell forskning på MIK-området (Medie- och informationskunnighet) och hur Mediekompass kan användas i klassrummet av lärare och elever. Föreläsningen är två timmar lång inklusive paus.

Klassrumspresentation högstadiet, gymnasiet och vux

Klassrumspresentation Pontus berättar om källkritik, lagar och regler som styr medierna och journalistikens förutsättningar lokalt, nationellt och globalt. Vad krävs för att något ska bli en nyhet? Hur arbetar en journalist? Det är några av frågorna vi ställer oss i ett klassrumsupplägg som kan anpassas till kurser på högstadiet och gymnasiet samt till vuxenutbildning. Presentationen är 40–60 minuter lång.

Klassrumspresentation låg- och mellanstadiet

Vad gör en journalist och hur kan man skapa en alldeles egen skoltidning? Kort föreläsning och därefter workshop. 1–3 timmar med paus.

Boka vår mediepedagog

Lärarstöd i klassrummet

Boka Pontus Ström till klassrummet


  Publicerad: 16 mars 2022

Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill undervisa om nyhetsmedier. Vi erbjuder lärarseminarier och klassrumspresentationer kostnadsfritt i hela landet. Mediekompass, tidigare Tidningen i skolan, har sedan 1963 erbjudit skolor material, hjälp och stöttning i att få barn och unga att arbeta med och om nyhetsmedier.

Vill ni att Pontus Ström på Mediekompass kommer till er skola för att berätta mer?
Vi erbjuder tre upplägg som kan anpassas efter era önskemål.

  • TYP AV BOKNING

    ?
  • SKOLANS UPPGIFTER

  • BESTÄLLARENS UPPGIFTER

  • ÖVRIGT

Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna (TU) som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle.