Presstationen


  Publicerad: 24 oktober 2013

Presstationen är ett projekt med regelbunden tidningsläsning. Presstationen är till det yttre ett projekt i form av en tävling. Själva tävlingsmomentet är dock nedtonat och koncentrerat till en avslutande finalvecka 16-20 mars 2015. Huvudfokus ligger i stället på tre uppdrag med start 1 september 2014.
Deltagande klasser anmäler sig på presstationen.se/anmalan. Klasser kan när som helst under läsåret gå med i Presstationen.

Kurre Spondent är tävlingens maskot som delar ut uppdrag och uppmanar eleverna att reflektera kring det som händer i samhället.Kurre Alla deltagande klasser får en  gratisprenumeration på sin lokaltidning under hela läsåret.

Varje klass väljer själv hur de ska arbeta med Kurres uppdrag. Ett säkert kort är det kontinuerliga nyhetspratet där de senaste händelserna diskuteras i klassrummet.

Uppdragen konstrueras på ett sådant sätt att de ska tilltala så många som möjligt oberoende av ålder, intresse och kunskapsnivå. Uppdragen ska engagera och kunna genomföras, utan krav på extra resurser och tid, efter de individuella förutsättningar som står till buds. Uppdragen syftar till att belysa demokratiska värden som yttrandefrihet, ansvar, delaktighet, omsorg, empati, förståelse, respekt samt att öka nyfikenheten på omvärlden.

Uppgifterna är anpassade till Lgr 11.

Presstationen syftar till:

  • Att lärare ska uppleva dagstidningen som ett självklart och återkommande inslag i undervisningen samt att de ska hitta de former och arbetssätt som passar dem bäst.
  • Att tidningarnas nyhetsredaktioner ska finna uppslag till positiva artiklar om skolan.
  • Att elever ska utveckla sin läsförmåga och sitt engagemang för omvärlden samt fördjupa sina insikter om mediernas roll i samhället.
  • Att alla ska uppleva att det är roligt, spännande och meningsfullt att använda dagstidningen i undervisningen.
  • Att uppdragen ska uppmuntra till samverkan mellan skolan och hemmen.
  • Att arbetet med Presstationen ska stimulera till användandet av skolans IT-resurser.
  • Att deltagande klasser ska uppleva sig som del i ett större sammanhang där unga kan göra sina röster hörda.

presstationen.se kan alla följa upplägget och ta det av det som är aktuellt för klasserna.