Pressfrihetens dag den 3 maj 2019


  Publicerad: 23 april 2019

”Reportrar utan gränsers Pressfrihetsindex 2019 visar att fientlighet, hat och våld mot journalister har skapat ett klimat präglat av rädsla. Det finns inte längre några gränser för vilka metoder som används för att straffa journalister som står upp mot makthavare. Årets pressfrihetsindex visar att antalet länder där journalister kan arbeta i säkerhet blir allt färre. Auktoritära regimer världen över stramar åt sitt grepp om media” säger Reportrar utan gränser. Många länder är vi vana att se längst ned på listan, men en erkänd demokrati som USA har halkat ned och bedöms nu som ”problematisk”.

I samband med Pressfrihetens dag den 3 maj har vi två lektionsövningar på temat, den ena lite enklare där eleverna får resonera kring pressfrihet och dagsaktuella tidningsartiklar, och  den andra lite mer avancerad med högre krav på elevernas förmåga att söka, tolka och redogöra för engelskspråkigt material och statistiska undersökningar.

X
X