Källkritikens dag den 13 mars 2019


  Publicerad: 11 mars 2019

Viralgranskaren är en avdelning hos tidningen Metro som sedan 2014 undersökt och kritiskt granskat nyheter och företeelser som fått spridning på nätet. De arrangerar också Källkritikens dag på Kulturhuset i Stockholm.

Men man måste inte befinna sig i Stockholm för att uppmärksamma Källkritikens dag. I samband med denna har Viralgranskaren också producerat ett antal informativa och lärorika texter och kortfilmer som hittas hos Metro: Länk.

Via Metro kan man också ladda ner en lärarhandledning i källkritik, som kallas Lilla Viralgranskaren.

Viralgranskarens kunskaper och bästa tips finns nu också samlade i en handbok om källkritik och självförsvar på nätet: Länk.

Som lärare kan du både använda materialet för att fördjupa dina egna kunskaper, och använda dem i din undervisning. Materialet är i första hand lämpligt för gymnasieelever, men kan med handledning användas även för högstadiet när man diskuterar källkritik inom ramen för Sh/SO.

Du hittar också mycket material om källkritik bland Mediekompass lektionstips.

X
X