logotype

TU_logo_blarosa

Medier och demokrati

Sverige var det första landet i världen som lagstiftade om tryckfrihet - och det redan år 1766! Det är faktiskt lite unikt att radio, tv och tidningar har rätt att framföra vilka åsikter de vill och publicera de nyheter de vill. Och då menas PRECIS vad de vill. Ingen får censurera medier i Sverige. Inte statsministern, inte polischefen, inte Barack Obama, ingen.

Hitler_440

Så, varför är det så viktigt att medier får skriva vad de vill? Så viktigt att man till och med gör grundlag av det? Jo, därför att en av de viktigaste sakerna i en demokrati är fri informationsspridning. En av de första saker Hitler gjorde i Tyskland var att stoppa pressfriheten. Han ville inte ha fri informationsspridning. Mediers främsta uppgift är att granska makten. Och för att de ska kunna göra det finns tryckfrihet. Det finns tre huvudsaker i tryckfriheten som gör det lättare för medier att granska. De tre sakerna är:

  • Censurförbud - ingen får i förväg censurera vad som står eller sägs i medier
  • Meddelarfrihet - medier behöver inte avslöja vilka deras källor till olika uppgifter är
  • Offentlighetsprincipen - medier (och även du själv) har rätt att läsa alla mejl och dokument som finns på myndigheter och andra förvaltningar.


Men eftersom ingen kan censurera medier gäller det att medier tar sitt ansvar och inte skriver precis vad som helst. Därför har branschen frivilligt enats om ett antal etiska regler för press, radio och tv. Tidningar kan fällas för etiska övertramp av Pressombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd och TV- och Radio kan fällas av Granskningsnämnden.


Mer om offentlighetsprincipen

Om du vill läsa ett brev som Polischefen har skrivit till Fredrik Reinfeldt om att polisen har blivit lurade på massa pengar - har du rätt att få läsa det då?

JA
NEJ

Svar: JA! I Sverige har varje medborgare laglig rätt att läsa alla dokument som kommer in till eller tas fram av myndigheter och förvaltningar.

Varför tror du?

  • Därför att det är fult med hemlisar
  • Därför att i en demokrati är det viktigt att medborgarna vet vad makthavarna gör


Om Polischefens brev till Fredrik Reinfeldt handlar om en kollega som fått aids - får du läsa det då?

JA
NEJ

Svar: NEJ, du får inte läsa sånt som handlar om en enskild persons hälsa eller sexualliv. Det finns även andra saker du inte får läsa - kolla in vad här under!

I Sverige har varje medborgare laglig rätt att läsa alla dokument som kommer in till eller tas fram av myndigheter och förvaltningar. Dokumenten kan vara brev, domslut, protokoll, rapporter och beslut.

Myndigheterna ska göra det enkelt för dig att få fram de handlingar du söker genom att ta fram en beskrivning över vilka offentliga handlingar de har och vem du ska prata med om du behöver hjälp. Dokumenten får inte innehålla förkortningar eller koder som gör dem svårlästa för allmänheten. Med myndigheter menas Riksdagen, kommuner och landsting. Och i vissa fall stiftelser, ekonomiska föreningar, aktiebolag och handelsbolag där myndigheterna utövar ett "rättsligt inflytande", till exempel äger hälften av aktierna.

Allt är inte offentligt

Vissa uppgifter, som integritetskänslig information om en person eller försvars- eller affärshemligheter kan vara hemliga men handlingen i sig är fortfarande offentlig. Du har rätt att läsa de offentliga delarna.

Motverkar korruption

Offentlighetsprincipen ska främja rättssäkerhet och demokrati. När verksamheten bedrivs öppet kan man avslöja om lika fall behandlas olika eller om det tas felaktiga beslut. När allmänheten kan kontrollera hur arbetet sköts motverkas ineffektivitet, slöhet, fusk och korruption. Framförallt ger det dig möjlighet att själva ta reda på det du vill veta. Du är inte bara hänvisad till den information myndigheterna väljer att visa.

Mer om meddelarfrihet

Om du ringer till en tidning och berättar att din rektor tafsar på elever. Om rektorn och kommunen sedan kräver av tidningschefen att hon ska berätta vem som sagt det - kommer tidningens chef att ge dem ditt namn då tror du?

JA
NEJ

Svar: Nej! Det kallas för meddelarfrihet. Om du vänder dig till en tidning med något känsligt eller kontroversiellt som du tycker allmänheten borde känna till skyddas du av meddelarfriheten. Du behöver inte ta ansvar för de uppgifter du lämnar - det får tidningens ansvarige utgivare göra. Vill du vara anonym så får inte tidningen avslöja ditt namn. Den journalist som tar emot ett tips har helt enkelt tystnadsplikt. Myndigheter får inte heller försöka ta reda på vem som lämnat ett tips. Om de ens skulle försöka börja rota i vem som sagt något så är det också ett brott.

Du ringer till en tidning och berättar att du vet vem som mördade Olof Palme. Om polisen kräver att tidningen ska ge ut ditt namn - kommer tidningen att göra det då?

JA
NEJ

Svar: NEJ! I Sverige skyddas även yttrandefriheten hos människor som inte publicerar sig eller ger ut en tidning. Om du vänder dig till en tidning med något känsligt eller kontroversiellt som du tycker allmänheten borde känna till skyddas du av meddelarfriheten. Du behöver inte ta ansvar för de uppgifter som du lämnar, det får tidningens ansvarige utgivare göra. Vill du vara anonym får inte de som jobbar på tidningen avslöja ditt namn. De har tystnadsplikt och det är ett brott om de avslöjar din identitet, eller sin källa som det kallas. Myndigheter får inte heller försöka ta reda på vem som lämnat en viss uppgift. Sådan efterforskning är också ett brott.

Privatpersoner, företag och organisationer är inte förbjudna att efterforska vem som lämnat uppgifter till en tidning men massmediernas tystnadsplikt gäller i vilket fall. Tidningen får aldrig avslöja att de fått sina uppgifter från just dig.

Vad har FRA-lagen med meddelarfriheten att göra?

Den nya så kallade FRA-lagen ger regeringen och försvaret rätt att hämta in uppgifter om din internetanvändning och mobiltrafik när det är motiverat i försvarsunderättelseverksamheten. Det vill säga avlyssna telefonsamtal, läsa mejl och beslagta hårddiskar. Regeringen motiverade förslaget med att det gör det lättare att bekämpa terrorism och internationell brottslighet.

Många protesterar och tycker det minskar vår integritet. Från tidningshåll varnar man för att det hotar meddelarskyddet. Den som vänder sig till medierna kan få sin identitet röjd genom signalspaning. Läkare, advokater, präster och psykologer som också arbetar under tystnadsplikt kräver av samma anledning att deras kårer skyddas.

Länk till Tryckfrihetsförordningen.

Länk till Yttrandefrihetsgrundlagen.

Share Link:
Bookmark Yahoo MyWeb Facebook Twitter Linked In Google Buzz
 / 69 SVAR
BETYGSÄTT ÖVNINGEN!
DåligJättebra